KUHN Megant tandsåmaskine

6 m arbejdsbredde, 1.800 ltr. tank. Til pløjet og opharvet jord.

KUHN Megant tandsåmaskine

En populær tandsåmaskine, som er et godt økonomisk alternativ til de traditionelle såkombinationer. Megant er en enkel såmaskine designet til brug ved ”High speed farming” og med hensyntagen til lave drifts- og ved-ligeholdelsesomkostninger.

  • 6 m arbejdsbredde.
  • 1.800 ltr. såtank.
  • 15 cm rækkeafstand.
  • 4 såbuller sikrer god gennemgang.
  • Velkendt Venta doseringsenhed.
  • Blæser trukket af eget hydraulikanlæg af Variotypen, eller direkte af traktorens udtag.
  • Forreste dybdehjul, ét yderst og ét inderst for hver maskinhalvdel er standard. Flere kan fås som ekstraudstyr. Alternativt fås hydraulisk crossboard.
  • 4 sporløsnere er standard.
  • Isobus-kompatibel.
  • Udjævner-langfingerefterharve og dybde- og trykhjul bagest er standard.

Store bærehjul forrest
Sikrer god stabilitet, 4 stk er standard. 8 stk. fås som ekstraudstyr. Bagest er et lille bærehjul pr. sårække standard - det sikrer også en god dybdestyring bagest på såmaskinen.

Tandsåning med præcision
Den unikke Meganttand er monteret i polyuretan-blokke, den giver en stabil jordgennemtræning med ensartet sådybde. Ved påkørsel kan tanden afvige. Til særlige stenede forhold tilbydes en mere ret spids, så stenene ikke løftes op.

Kort beskrivelse: 
6 m arbejdsbredde, 1.800 ltr. tank. Til pløjet og opharvet jord.

Store bærehjul forrest
Sikrer god stabilitet, 4 stk er standard. 8 stk. fås som ekstraudstyr. Bagest er et lille bærehjul pr. sårække standard - det sikrer også en god dybdestyring bagest på såmaskinen.

Tandsåning med præcision
Den unikke Meganttand er monteret i polyuretan-blokke, den giver en stabil jordgennemtræning med ensartet sådybde. Ved påkørsel kan tanden afvige. Til særlige stenede forhold tilbydes en mere ret spids, så stenene ikke løftes op.