BIOCOVER SyreN til markforsuring af gylle

Ekstra kvælstof i forhold til alle afgrøder

Gennemsnitligt merudbytte på 2,1 h kg i hvede over 7 år.

BIOCOVER SyreN – revolutionerende system til udbringning af gylle
Ekstra kvælstof i forhold til alle afgrøder

SyreN er en god forretning, både for miljøet og for dig - uanset om du er kvægavler, svineavler eller ejer en maskinstation.
Og uanset om du overvejer dit eget SyreN anlæg, eller om markforsuring skal være en del af dine gødningsplaner.

 

Kort og godt om SyreN markforsuring

SyreN systemet leverer bæredygtig udbringning af gylle i marken, og med arbejdsbredder på +24 m med slæbeslanger elimineres skader fra nedfældning.
Med sine unikke kombination af muligheder for at forbedre samt justere gødningsværdien, er systemet en god forretning.

 • Igennem reduktion af ammoniakemission tilføres kulturplanterne svovl og ekstra kvælstof samtidig skånes biodiversiteten

 • SyreN er miljøgodkendt og godkendt som erstatning af nedfældning af gylle i græs og sort jord

 • Godkendt til udbringning af gylle ved pH 6.4. Det reducerer omkostningerne til syreforbrug med ca. 40% ift. systemer, der kun kan udbringe gylle ved pH 6.0

 • pH justering af gyllen sker fuldautomatisk med SyreN

 • Mængden af svovl i syren (577 gr./L) tilpasses som svovlgødning til alle kulturplanter, med en indbygget tabel i systemet

 • Ved anvendelse af en kombination af fosforsyre og svovlsyre kan der også tilføres ekstra fosfor til majs og andre afgrøder

 • Sikker slangemontering og sikker påfyldning med skift af palletank

 • Med systemets additiv tank, kan der doseres en række forskellige stoffer ind i gyllen, heri blandet, kvælstofinhibitor, Jernsulfat mod lugt, magnesiumsulfat, blandt andre.

 • GPS / GSM baseret fuldautomatisk dokumentation, så du slipper for at føre manuel logbog

 • ISOBUS baseret terminal software kan integreres med din traktor

 • MI Finans tilbyder finansiering af SyreN anlæg til 0% i rente - kontakt din lokale MI forhandler for at høre mere

Klik her for at gå til online beregneren, som kan estimere, hvad DU kan spare ved SyreN markforsuring

I online beregneren på BioCovers hjemmeside kan du indtaste dine egne værdier og se, hvad SyreN præcis betyder for dig.
Du kan også få hjælp i dit rådgivningscenter, til at estimere din gevinst ved SyreN markforsuring. 
Vidste du i øvrigt, at det nu også er muligt at vælge SyreN markforsuring i systemet, når du laver gødningsplaner?

Kontakt MI på tlf. 76 40 86 98  eller tag fat i din MI forhandler for mere information om SyreN.

SyreN+ er en ny banebrydende innovation fra BioCover. Med indbygning af en ammoniak tryktank i gyllevognen, kan der tilsættes ammoniak til gylle. Dermed kan gylle fremover anvendes som fuldgødskning til alle afgrøder.

Kort beskrivelse: 
Gennemsnitligt merudbytte på 2,1 h kg i hvede over 7 år.

SyreN+ er en ny banebrydende innovation fra BioCover. Med indbygning af en ammoniak tryktank i gyllevognen, kan der tilsættes ammoniak til gylle. Dermed kan gylle fremover anvendes som fuldgødskning til alle afgrøder.