Rauch MDS 8.2 og 14.2 gødningsspreder

Beholder fra 500 til 1.200 ltr., max. 1.400 kg. Spredebredde 2-18 m.

MDS 8.2 i plantage

Kompakt centrifugalspreder med unikt ét-kammer beholdersystem. Systemet sikrer, at der altid er gødning til begge skodder, selvom der køres på sidehæld eller ved lange træk med halvsideluk. Vingerne kan indstilles i længde og vinkling. Dette gør, at spredeskiverne kan bruges til både almindelig spredning, sengødskning og kantspredning.

  • Dobbelt overlap giver en sikker gødningsfordeling i arbejdsbredden, samt gode muligheder for at spare på gødningen via halvsideluk i kiler og via optimal kantspredning.
  • Langsomt roterende omrørere sikrer skånsom behandling af gødningen.
  • Udstyr og en bredde ned til 108 cm gør MDS 8.2 og 14.2 yderst velegnet til gødskning i plantager, planteskoler, golfbaner og andre grønne områder.
  • Fås med computer, hvilket giver mulighed for dokumentering af spredning.

 

Kort beskrivelse: 
Beholder fra 500 til 1.200 ltr., max. 1.400 kg. Spredebredde 2-18 m.