Rauch Axis H 50.2 EMC+W Isobus kampagne-gødningsspreder

Den ypperste blandt Rauch Axis - nu til jubilæumspris

Beholder på 4.200 ltr/kg. Spredebredde 18-50 m. Med hydraulisk EMC-doseringssystem, LED-lys, stige og presenning.

Axis H 50.2 EMC+W kampagnespreder
Den ypperste blandt Rauch Axis - nu til jubilæumspris

"den ypperste" kampagne-gødningsspreder:

4.200 l spreder som passer til dig, der ønsker en fremtidssikret spreder, hvor du virkelig vil være klar til fremtidens "precision farming".

Den ypperste centrifugalspreder med præcisionsniveau og justeringsmuligheder helt i top. Axis-H 50.2 EMC+W er en lang benævnelse – men den har også en lang række finesser, som giver mange muligheder:

 • Axis: en spreder-serie, som har vundet mange priser. Især pga. CDA teknologien, hvor det er muligt at justere nedfaldspunktet for at opnå størst mulig præcision.
 • H: hydraulisk træk af spredeskiver og omrører.
 • 50.2: op til 50 m spredebredde, op til 4,2 t nyttelast.
 • EMC: Electronic Metering Control.
 • W: Vejeceller kontrollerer konstant indholdet i beholderen og giver piloten informationer om forbrug og restmængde.

Hydr. drev, elektro-hydraulisk dosering og sektionsafluk.

Kampagnetilbud:
I øjeblikket kan der spares kr. 80.200,- på en 4.200 l/kg Rauch Axis H 50.2 EMC+W Isobus.
Den er udstyret med hydraulisk drev, LED-lys, presenning og stige.
Sprederen er klar til Precision farming udført med diverse Isobus-skærme og GPS. 

 

Dobbelt op på præcision

 • Torsionsfølere på det hydrauliske drev måler belastningen på spredeskiven. Belastningen er proportional lige med gødningsmængden. På den måde ”vejes” gødningen nede på spredetallerkenen i sidste øjeblik inden den udspredes.
 • Systemet har en højere præcision end vejeceller - det er dobbelt op på præcisionen, da det vejes individuelt på højre og venstre side.
 • Ved blokage af et fremmedlægeme i det ene skod, vil maskinen selv åbne dette skod mere for at få den ønskede gødningsmængde ud.
 • Ved forskellige gødningskvaliteter i højre og venstre side - f.eks. pga. fugt i gødningen - vil maskinen selv kompensere for dette.

VariSpread Pro trinløst afluk i kiler

Elektrisk justering af skodåbningen og skodplaceringen foregår under arbejdet, som dermed anvendes som sektionsafluk

 • VariSpread Pro kan betjenes manuelt fra Isobus-skærmen - det giver mulighed for sektionsafluk i 2 x 4 sektioner.
 • Sprederen kan betjenes fra en Rauch CCI 800 eller 1200 Isobusskærm (ekstraudstyr) eller fra mange andre eksterne Isobusskærme.
 • Der er rig mulighed for at tilkoble sektionsafluk via GPS - både til Rauch´s egne skærme og til eksterne skærme. 

Sådan virker EMC-systemet

De hydraulisk drevne spredere har måle- og styrings­systemet H-EMC, som ’vejer’ gødningen ved hjælp af belastningsmåling imellem hydraulikmotorene og spredeskiverne.

 • Belastningen måles individuelt på hver spredeskive - der foregår således individuel uddosering.
 • Belastningen måles i Nm, og omsættes i computeren til kg/min, da disse data er proportional sammenlignelige
 • Systemet kan måle vrid fra 0,003 grader, og dataene indsamles 4 gange hurtigere end på en vejecellemaskine.
 • En 1 MHz sensor måler vridet yderst på venstre og højre drivaksel, og computeren omsætter dette til en præcis ud­dosering individuelt i venstre og højre side.
 • Rauch er den eneste producent af gødningsspredere som kan levere individuel måling.

Variabel tildeling individuelt til højre og venstre side

Axis gødningsspredere med EMC doseringssystem er klar til variabel tildeling ud fra div. markkort.

 • Indstillinger for dosering og spredebredde reagerer lynhurtigt på indkomne data.
 • Der sker 300 korrektioner pr ha. ved spredning af 240 kg gødning/ha med 10 km/t og 24 m spredebredde. Det er en reaktionsevne som ingen andre gødningssprede kan levere.
 • En hurtig reaktionsevne er en absolut nødvendighed i precision farming, for at opnå størst mulig optimering via udnyttelse af elektronik og GPS med automatisk styring.

 

SpeedServo motorer foretager lynhurtige korrektioner

Axis gødningsspredere med EMC doseringssystem er udstyret med de patenterede og lynhurtige SpeedServo motorer i stedet for aktuatorer.

 • SpeedServo motorerne foretager korrektioner på nedfaldspunktet, som ændrer spredebredden, og på skoddet, som ændrer mængden
 • Indstillinger for dosering og spredebredde, sker 2,5 gange hurtigere end hvis det blevt foretaget med aktuatorer. Det er virkelig precision farming.
 • SpeedServo motorerne får impulser hvert sekund, hvilket betyder at der 300 korrektioner pr ha. ved spredning af 240 kg gødning/ha med 10 km/t og 24 m spredebredde. Det er en reaktionsevne som ingen andre gødningssprede kan levere.
 • En hurtig reaktionsevne er en absolut nødvendighed i precision farming, for at opnå størst mulig optimering via udnyttelse af elektronik og GPS med automatisk styring.

 

Spredetabellerne er nemt tilgængelige

Der findes mange forskellige gødninger på det danske marked. Hvert år opdateres Rauch´s store database med alle de nye gødninger. Der findes flere måder at tilgå spredetabeller på:

 • På nettet finder link mange steder, så man via en PC nemt kan få en vejledende spredetabel. Link findes på MI.dk, Rauch.de samt på en del af de danske udbydere af gødning.
 • Har du en helt ny eller speiel gødning, kan du indsende 4-5 kg til MI, og så vil vi få Rauch til at lave din helt personlige spredetabel.
 • Er du til en App-løsning kan du både med en Android og Apple mobiltelefon, downloade appen "RAUCH Fertilizer Chart", så du hurtigt og alle steder kan tilgå spredetabeller. Har du et Wi-Fi modul på din Rauch Axis spreder, kan du nemt overføre indstillingerne fra mobilen direkte til sprederen.
 • Er du ikke til on-line løsninger, så følger der altid et "DIS"-opslagsværk med til hver spreder, så du nemt og visuelt kan finde en vejledende spredetabel. 

Axis er fuld AEF-Isobus-konvertibel

Rauch udvikler og producerer Axis gødningsspredere, som er Isobus-konvertible indenfor standarderne som sættes af AEF (Agricultural Electronic Foundation). Det giver en lang række muligheder:

 • Styring fra CCI 800 eller 1200 Isobus-skærmene. Rauch er en ledende partner i CCI samarbejdet (Competance Center Isobus)
 • Styring fra div. traktor- eller eksterne Isobus-skærme, såfremt de lever op til AEF-standarderne
 • Udnyttelse af diverse software/apps. f.eks. Section Control, Variable Rate Control, Parallel Tracking, mv.
 • Tilkobling af andre hardwares f.eks. joystick, kamera, lys, Wi-Fi moduler, mm.

OptiPoint - det optimale sted at åbne og lukke

Over- eller undergødskning ved foragerlinien, er et sted hvor GPS-teknologien kan optimere. Der har altid været stor diskusion om hvor åbne- og lukke skal foregå - nu har Rauch, som de første i verden, fundet løsningen.

OptiPoint angives i spredetabellen med en kode, som CCI-softwaren kan omregne til hvor mange meter man skal køre ind i selve marken før spredningen skal starte, og ligeledes hvor mange meter der skal køres ud på forageren inden spredningen skal slukke.

Ved tilkobling af GPS og Section Control kan langt de fleste Isobusskærme køre OptiPoint automatisk og med stor præcision.

Kileafluk - Section Control

Der er utrolig nemt at sprede gødning når man benytter en CCI Isobusskærm.

Her vises hvor der farvelægges efterhånden som der spredes. Når man har softwaren Section Control åben, kan der udføres automatisk GPS-åbne og lukke af spredningen hvor det er nødvendigt.

Axis H 50.2 EMC+W den ypperste centrifugalspreder

Selv den ypperste centrifugalspreder Axis H 50.2 EMC+W, kan monteres med meget ekstraudstyr for at optimere indenfor Precision Farming. Her er monteret:

 • Elektrisk betjening af presenning
 • Spreadlight
 • SpreadCamera
 • Axmat Duo - 54 stk undermonterede radarsensorer for egenkontrol af spredebilledet 
Kort beskrivelse: 
Beholder på 4.200 ltr/kg. Spredebredde 18-50 m. Med hydraulisk EMC-doseringssystem, LED-lys, stige og presenning.

Dobbelt op på præcision

 • Torsionsfølere på det hydrauliske drev måler belastningen på spredeskiven. Belastningen er proportional lige med gødningsmængden. På den måde ”vejes” gødningen nede på spredetallerkenen i sidste øjeblik inden den udspredes.
 • Systemet har en højere præcision end vejeceller - det er dobbelt op på præcisionen, da det vejes individuelt på højre og venstre side.
 • Ved blokage af et fremmedlægeme i det ene skod, vil maskinen selv åbne dette skod mere for at få den ønskede gødningsmængde ud.
 • Ved forskellige gødningskvaliteter i højre og venstre side - f.eks. pga. fugt i gødningen - vil maskinen selv kompensere for dette.

VariSpread Pro trinløst afluk i kiler

Elektrisk justering af skodåbningen og skodplaceringen foregår under arbejdet, som dermed anvendes som sektionsafluk

 • VariSpread Pro kan betjenes manuelt fra Isobus-skærmen - det giver mulighed for sektionsafluk i 2 x 4 sektioner.
 • Sprederen kan betjenes fra en Rauch CCI 800 eller 1200 Isobusskærm (ekstraudstyr) eller fra mange andre eksterne Isobusskærme.
 • Der er rig mulighed for at tilkoble sektionsafluk via GPS - både til Rauch´s egne skærme og til eksterne skærme. 

Sådan virker EMC-systemet

De hydraulisk drevne spredere har måle- og styrings­systemet H-EMC, som ’vejer’ gødningen ved hjælp af belastningsmåling imellem hydraulikmotorene og spredeskiverne.

 • Belastningen måles individuelt på hver spredeskive - der foregår således individuel uddosering.
 • Belastningen måles i Nm, og omsættes i computeren til kg/min, da disse data er proportional sammenlignelige
 • Systemet kan måle vrid fra 0,003 grader, og dataene indsamles 4 gange hurtigere end på en vejecellemaskine.
 • En 1 MHz sensor måler vridet yderst på venstre og højre drivaksel, og computeren omsætter dette til en præcis ud­dosering individuelt i venstre og højre side.
 • Rauch er den eneste producent af gødningsspredere som kan levere individuel måling.

Variabel tildeling individuelt til højre og venstre side

Axis gødningsspredere med EMC doseringssystem er klar til variabel tildeling ud fra div. markkort.

 • Indstillinger for dosering og spredebredde reagerer lynhurtigt på indkomne data.
 • Der sker 300 korrektioner pr ha. ved spredning af 240 kg gødning/ha med 10 km/t og 24 m spredebredde. Det er en reaktionsevne som ingen andre gødningssprede kan levere.
 • En hurtig reaktionsevne er en absolut nødvendighed i precision farming, for at opnå størst mulig optimering via udnyttelse af elektronik og GPS med automatisk styring.

 

SpeedServo motorer foretager lynhurtige korrektioner

Axis gødningsspredere med EMC doseringssystem er udstyret med de patenterede og lynhurtige SpeedServo motorer i stedet for aktuatorer.

 • SpeedServo motorerne foretager korrektioner på nedfaldspunktet, som ændrer spredebredden, og på skoddet, som ændrer mængden
 • Indstillinger for dosering og spredebredde, sker 2,5 gange hurtigere end hvis det blevt foretaget med aktuatorer. Det er virkelig precision farming.
 • SpeedServo motorerne får impulser hvert sekund, hvilket betyder at der 300 korrektioner pr ha. ved spredning af 240 kg gødning/ha med 10 km/t og 24 m spredebredde. Det er en reaktionsevne som ingen andre gødningssprede kan levere.
 • En hurtig reaktionsevne er en absolut nødvendighed i precision farming, for at opnå størst mulig optimering via udnyttelse af elektronik og GPS med automatisk styring.

 

Spredetabellerne er nemt tilgængelige

Der findes mange forskellige gødninger på det danske marked. Hvert år opdateres Rauch´s store database med alle de nye gødninger. Der findes flere måder at tilgå spredetabeller på:

 • På nettet finder link mange steder, så man via en PC nemt kan få en vejledende spredetabel. Link findes på MI.dk, Rauch.de samt på en del af de danske udbydere af gødning.
 • Har du en helt ny eller speiel gødning, kan du indsende 4-5 kg til MI, og så vil vi få Rauch til at lave din helt personlige spredetabel.
 • Er du til en App-løsning kan du både med en Android og Apple mobiltelefon, downloade appen "RAUCH Fertilizer Chart", så du hurtigt og alle steder kan tilgå spredetabeller. Har du et Wi-Fi modul på din Rauch Axis spreder, kan du nemt overføre indstillingerne fra mobilen direkte til sprederen.
 • Er du ikke til on-line løsninger, så følger der altid et "DIS"-opslagsværk med til hver spreder, så du nemt og visuelt kan finde en vejledende spredetabel. 

Axis er fuld AEF-Isobus-konvertibel

Rauch udvikler og producerer Axis gødningsspredere, som er Isobus-konvertible indenfor standarderne som sættes af AEF (Agricultural Electronic Foundation). Det giver en lang række muligheder:

 • Styring fra CCI 800 eller 1200 Isobus-skærmene. Rauch er en ledende partner i CCI samarbejdet (Competance Center Isobus)
 • Styring fra div. traktor- eller eksterne Isobus-skærme, såfremt de lever op til AEF-standarderne
 • Udnyttelse af diverse software/apps. f.eks. Section Control, Variable Rate Control, Parallel Tracking, mv.
 • Tilkobling af andre hardwares f.eks. joystick, kamera, lys, Wi-Fi moduler, mm.

OptiPoint - det optimale sted at åbne og lukke

Over- eller undergødskning ved foragerlinien, er et sted hvor GPS-teknologien kan optimere. Der har altid været stor diskusion om hvor åbne- og lukke skal foregå - nu har Rauch, som de første i verden, fundet løsningen.

OptiPoint angives i spredetabellen med en kode, som CCI-softwaren kan omregne til hvor mange meter man skal køre ind i selve marken før spredningen skal starte, og ligeledes hvor mange meter der skal køres ud på forageren inden spredningen skal slukke.

Ved tilkobling af GPS og Section Control kan langt de fleste Isobusskærme køre OptiPoint automatisk og med stor præcision.

Kileafluk - Section Control

Der er utrolig nemt at sprede gødning når man benytter en CCI Isobusskærm.

Her vises hvor der farvelægges efterhånden som der spredes. Når man har softwaren Section Control åben, kan der udføres automatisk GPS-åbne og lukke af spredningen hvor det er nødvendigt.

Axis H 50.2 EMC+W den ypperste centrifugalspreder

Selv den ypperste centrifugalspreder Axis H 50.2 EMC+W, kan monteres med meget ekstraudstyr for at optimere indenfor Precision Farming. Her er monteret:

 • Elektrisk betjening af presenning
 • Spreadlight
 • SpreadCamera
 • Axmat Duo - 54 stk undermonterede radarsensorer for egenkontrol af spredebilledet